Hoe het begon,  het verloop door de jaren en onze werking vandaag

  1. 1998

De provincie Vlaams Brabant heeft grootse plannen met het wegennet in en rond Haacht. De dorpskern wordt vernieuwd, de provinciebanen: een deel van de Stationsstraat en Werchterse steenweg worden grondig vernieuwd met aanleg van de 2 ronde punten.  Daarna wordt het kruispunt Kampenhout Sas grondig aangepakt.

De handelaarsbond samen met ondernemers uit gans Haacht nodigen planologen van NCMV (vroegere Unizo) uit om toelichting te geven bij  “hinder bij openbare werken”.

Met een tiental ondernemers vanuit alle hoeken uit Haacht, van alle leeftijden en een diversiteit van beroepen komen we samen in café de Warande in Wespelaar.  ’s Avonds is Unizo Haacht, als  nieuwe afdeling een feit.

Unizo geeft ons inzicht , tips en ondersteuning tijdens de jarenlange openbare werken.  Ze  wijst ons de weg naar openbare instanties. Het is de tijd dat een ondernemer nergens gehoor krijgt als je onbereikbaar bent.  We krijgen de kans, tijdens een werkvergadering,  Koning Filip (hij was toen nog prins Filip) diets te maken dat een ondernemer failliet kan gaan als hij niet bereikbaar is. Tijdens de verkiezingsperiodes stalken we de parlementairen in onze regio. Om openbare werken steeds onder de aandacht te brengen. Concrete oplossingen zijn er niet,  maar stilaan krijgen we meer gehoor.

 

 

  1. Ondernemers samen brengen en informeren

Enthousiast  zoals elke jonge bestuursploeg zoeken we een manier om ondernemers van alle pluimage samen te brengen.

Op de vooravond van de éénentwintigste eeuw willen we met een hot item naar buiten komen.  Het IT verhaal met al zijn mogelijkheden.

Unizo levert ons het nodige materiaal en een jonge knappe informaticaspecialist ter zake.

Dat de nood aan informatie hoog is komen we snel te weten. In een minimun van tijd sluiten we onze inschrijvingen op 250 deelnemers.  De toenmalige gemeentelijke feestzaal den Breugel kan maar zoveel mensen kan ontvangen.

De eerste informatieavond verloopt erg enthousiast.  Unizo Haacht is definitief als nieuwe afdeling gestart.

Jaarlijks organiseren we een tweetal informatiesessies  met sterke sprekers en actuele onderwerpen, maar nooit overtreffen we nog onze eerste infoavond.

 

Unizo : “unie van zelfstandig ondernemer” staat voor alle ondernemers: handelaars, KMO’s, vrije beroepen en ondernemingen in bijberoep.

We zijn heel divers, maar één ding hebben we gemeen:  we werken met ons eigen kapitaal en nemen hiermee elke dag risico en dragen de  verantwoordelijkheid en de gevolgen mee  voor onze familie en de mensen die we mee in ons verhaal nemen.

unizo geeft begeleiding  aan  startende bedrijven, in groei, onderhoudend of in moeilijkheden.  Dit kan op individuele basis of in groepsessies.

De opleidingen en begeleidingen vinden zowel plaats : nationaal, regionaal, per afdeling maar kunnen ook in je bedrijf gebeuren.

 

  1. De Dag van de Klant

Geen ondernemers zonder klanten!

Daar zijn we ons (het bestuur) van bewust.

Buiten de gebruikelijke cadeautjes wilden we er jaarlijks een groot feest van maken. Telkens met de nodige inspiratie, de nodige humor en een grote portie werklust gaan we er tegenaan om er iets moois en speciaal van te maken.  Om onze gemeente te promoten met een warm hart voor onze klanten en de samenhorigheid van onze ondernemers.

Van prinsendorp waar we het kasteel van Kulderzipke ( een vroegere jeugdreeks van de BRT, nu VRT)  In bruikleen krijgen, naar volksspelen  tijdens de  heraanleg van de dorpskern .  Van de reeksen van Kunst in etalage in samenwerking met onze plaatselijke kunstenaars tot de gekke en ludieke fotogalerij  van onze plaatselijke handelaars, naar de recente bediening van steltenlopers in het centrum.

Het hoogtepunt echter is de Europese voorstelling van de Euro in 2000.   Een primeur voor onze afdeling en voor de gemeente Haacht die nooit meer geëvenaard is.  Europees Commissaris ….. samen met toenmalige eerste Minister Guy Verhofstadt en hun  gevolg komen naar onze gemeente.  Onder veel nationale en internationale belangstelling worden onder strenge bewaking de eerste euromuntstukken voorgesteld.

Onze jonge unizoafdeling doet een poging om het guinnessrecord te breken. Op de trappen van de kerk doen we een gooi naar het wereldrecord voor het grootse muntentapijt. In heel  Haacht worden de spaarpotten leeggeschud om het muntenrecord te verbreken, wat ons niet lukt is,  maar op de trappen van de kerk lag een mooi muntentapijt.  De opbrengst van  ………….. gaat tot het laatste kwartje naar Kom op tegen Kanker.

 

Telkens blijven we met gans het bestuur en een aantal vrijwilligers de Dag van de Klant met een eigen thema inkleuren.   Telkens beleven we er veel deugd aan.

Heb je een gek idee, voel je de kriebels om mee te helpen,  laat het ons weten.

Je bent van harte welkom.

 

  1. Aanwezigheid op sociale media

Door de opkomst van de sociale media wordt snel een website gestart.  De website wordt voorzien van nationale, regionale en locale informatie.  Ook onze locale ondernemers worden vermeld. Deze site up to date houden wordt een zware klus.  Vele actuele informatie wordt nu  ook via facebook rondgestuurd.  Maar er is sterke verbetering op komst! Met een enthousiast it bestuurslid wordt onze website de hipste uit onze unizogeschiedenis.

Naast de algemene informatie en de fotogalerij krijgt elk unizolid een eigen forum om zijn zaak in de kijker te zetten.

Daarnaast blijven we op de andere media aanwezig.

 

  1. Sociaal engagement

Ondernemers worden dikwijls verweten enkel op geldgewin uit te zijn.

Natuurlijk willen we dat onze zaak goed draait,  maar een ondernemer (onderneming) kan pas aan anderen denken als hij zelf en zijn zaak gezond is.

De boodschap voor maatschappelijk ondernemen willen we als unizo Haacht uitdragen.

Van bij de start staat bij  Unizo Haacht het  sociaal engagement hoog in het vaandel.

Bij elk event, bij elke uitdaging gaat de opbrengst integraal naar een goed doel: meerdere malen naar Kom Op Tegen Kanker, de circus clowns enz.

Tot op een dag … vzw Rozemarijn aanklopt. Rozemarijn is een dagcentrum voor mensen met een beperking.

Na jaren huisvesting in containers in onze gemeente wil directeur Koen Dries een  verblijf bouwen in Haacht voor zijn residenten.  Koen zoekt sponsoring en ondersteuning.

Na brainstorming en alle mogelijke scenario’s komen we tot de conclusie :  van vele kleintjes maken we iets groots.

Met de slogan één euro voor een handje starten we we een domiciliëring op.

Tijdens de jaarlijkse Jan Primusfeesten trekken we de campagne op gang.

Met een grote plaat van een huis in aanslag kunnen we tussen de pauze op het podium ons project voorstellen.  Iedereen die voor 4 euro per maand zich of zijn bedrijf domicilieert krijgt  een rubber handje, met zijn naam erop.  Vanaf dan nemen we bij elk event ons huis met handjes mee.  Daarnaast zouden we een mosselsouper houden.

Intussen is de bouw van de residentie Rozemarijn in de Grote Appelstraat reeds een aantal jaren gerealiseerd.  Ons huis voor domiciliering is wat in de vergeethoek geraakt, maar de mosselsouper in oktober is een jaarlijkse traditie geworden. Dit ook dank zij de hulp van de vele vrijwilligers .  Zowel helpers als eters zijn die dag welkom.

Door ons sociaal engagement zijn we een arme vereniging in centen, maar rijk in ons hart.

 

 

  1. Samenwerken met de gemeente

Van bij de opstart van onze vereniging hebben met de gemeente een positieve samenwerking beoogd.

Samenwerking  met elke coalitie en blijven communiceren op een transparante manier is onze werkwijze, ook bij moeilijke dossiers.

Zo hebben we een aantal jaren geleden alle registers open getrokken, begeleid door onze studiedienst unizo Nationaal en ondersteund door Agoria  de (ineens opgedoken met achteruitwerkende kracht) retributie op drijfkracht aangevochten.  Er werd een uitdovingscenario onderhandeld die december 2016 afliep.

Onze vraag om nieuwe ondernemers op een drempelverlagende kennis te laten maken met de gemeente en zijn werking resulteert in een ontbijtsessie om de zes maand.  Samen met de secretaris van economie en met bestuurders van andere ondernemersorganisaties maken de nieuwe ondernemers kennis met het ondernemerschap in Haacht.  Unizo Haacht vindt het een belangrijk dat elke nieuwe ondernemer zijn weg vindt in de administratie en de reglementering die het ondernemerschap met zich meebrengt.

 Unizo volgt voor ons de nieuwste wetgeving op inzake beleidsplan Vlaanderen, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, dorpskernvernieuwing, mobiliteit enz.  

Door de jaren heen blijven we alert bij openbare werken; proberen we de gedupeerde ondernemers  te helpen met onderhandelen, alsook met informatie te geven over de (weinige) subsidies die ter beschikking gesteld worden.

Regelmatig krijgen onze bestuursleden de nodige opleiding vanuit unizo om zo geïnformeerd met de nodige bagage de plaatselijke vergaderingen te vertegenwoordigen.

Unizo Haacht is vertegenwoordigd in de Gecoro,  de Economische Raad en de Haachtse Handelaarsbond.  

 

  1. De Dag van de ondernemer

Ondernemen doe je niet alleen.  Of je een KMO runt, of een vrij beroep uitoefent, of je hebt een eenmanszaak.  We hebben klanten nodig, maar ook collega’s en gelijkgestemden.

Door je netwerk te vergroten kun je ervaringen delen en kunnen er samenwerkingsverbanden ontstaan of ondersteunende functies uit voortkomen.

Sinds een aantal jaren is de vierde vrijdag van oktober internationaal “de Dag van de ondernemer”   Unizo heeft zich geëngageerd om deze dag te vieren.

Unizo Haacht is er als de kippen bij om die dag ook in de verf te zetten.

Tweemaal hebben we met een 4 tal  locale buurtafdelingen een Nacht van de Ondernemer

gevierd.

Vorig jaar hebben we onze leden met een cadeautje getrakteerd.  Eigenhandig  door onze bestuursleden aan onze leden bezorgd.  Want zij verdienen dat.

Samen komen bij hapje met een drankje op een ontspannende manier, het is een moment om nieuwe contacten te leggen.

Daarom sluiten we elke informatiesessie, elke ontmoeting nationaal, provinciaal en locaal af met een hapje en een drankje.

Aan u om de contacten te leggen en er het beste uit te halen.

 

  1. De Nieuwjaarsreceptie

Een traditie die we in stand blijven houden.  Zeer klein begonnen in de vroegere Studio 2000 tussen pot en pint aan de bar op hoge krukken, samen met een paar ondernemers en de politiekers ons glas heffen op het komende jaar.  Ons aantal gasten groeit snel en het concept verandert. Een Haachtse ondernemer stelt een locatie ter beschikking : winkel, loods, ontvangsthal enz en samen met de met de burgemeester en/of de schepen economie overlopen we de realisaties van het voorbije jaar en de projecten voor het komende jaar.  Een avond om de collega’s beter te leren kennen en een gelegenheid om een gesprek aan te gaan met de locale politiekers. Dat we welkom zijn bij onze collega ondernemers getuigt van de uitnodigingen die we vooraf krijgen voor hun bedrijf ter beschikking te stellen.  Zo zijn we reeds te gast geweest bij :  atelier Gonda Cleynhens, Wijnen E2T, Juwelen Wilann, Anka Office Planet, De Spar Wespelaar, Raamdecoratie DeWesp, Zwembaden Pool Plus, De Engelenburcht, Waterleau, Cibo enz.

Dat we de laatste jaren een 150 tal genodigden mogen ontvangen getuigt van de interesse  aan samenwerking op locaal vlak tussen de politieke vertegenwoordigers en de ondernemers.

Heb je graag dat de nieuwjaarsreceptie in jou bedrijf doorgaat, laat het ons weten.

 

  1. Beste Haachtse ondernemer

Zoals ik regelmatig aangeef staan we er niet alleen voor.  Sterk gesteund door de provinciale en nationale unizo werking kunnen we een meerwaarde bieden aan de locale ondernemers.

Naast onze locale werking kan je met je vragen en bedenkingen, maar ook voor bijscholing en begeleiding rechtstreeks bij unizo nationaal en de regio Vlaams Brabant en Brussel terecht www.unizo.be.  Maak er gebruik van, ze staan voor u klaar.

Met ons Haachts unizoverhaal hoop ik dat je onze vereniging beter hebt leren kennen.  We zijn een open, pluralistische vereniging en staan open voor goede ideeën. Heb je zin om meer informatie, wil je eens een vergadering bijwonen? Het kan allemaal,  contacteer ons gewoon.

Alvast veel plezier in het ondernemersschap!

Namens het unizobestuur Haacht